https://hadadbros.com/
Search 0

מדיניות החזרה

1. באחריות הרוכש לבדוק ולבדוק את הסחורה שנרכשה דרך האתר, ולהודיע ​​לחברה על כל פגמים במוצר לא יאוחר מחמישה ימים מיום מסירת המוצר אליו, ובכך, הוא יקריב את זכותו להגיש כל תביעה בעניין זה.

2. במקרה של פגם, הרוכש יהיה רשאי להחליף את המוצר במוצר חדש. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כתוצאה, שייגרם בעקיפין משימוש במוצר.

3. יש לשלוח פריטים שהוחזרו לכתובת החברה ברח 'מודיעין 6, פתח תקווה (כולל המיקוד), ועל פריטים שנמסרו מחוץ לישראל, על הרוכש לסמן את הסחורה כיצוא שהוחזר, אחרת יהיה עליו לשאת הוצאות כל המכס המוטל ו / או עמלה אחרת הנגבית מהחברה בגין החזרתם.

4. ביטול עסקה אפשרי, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן הרלוונטיות (ביטול עסקה), 2010, תוך 14 יום ממועד הרכישה כנגד הצגת חשבונית, ובתנאי ש

המוצר חדש, באריזתו המקורית, ולא נעשה בו כל שימוש. דמי הביטול יהיו בשיעור של 5% משווי העסקה או 100 שקל, הנמוך מביניהם. לא ניתן לבטל רכישת כלי אוכל. עלות החזרת המוצר למוכר תישא על ידי הלקוח. סכום ההחזר המגיע ישולם לאחר שהמוכר קיבל את המוצר שהוחזר, במצב חדש ובאריזתו המקורית.

5. אין כל ערובה למוצרי שילוב, כגון כסף בשילוב עץ, זכוכית, קריסטל, קרמיקה וכן הלאה.

6. אין להחליף ו / או להחזיר ו / או לבטל מוצרים עונתיים, כגון הגדות של פסח, תיבות אתרוג, מגילות או חנוכיות חנוכה.

7. כל מוצר שעבורו הוזמן תחריט מותאם אישית אינו ניתן להחזרה, והוראות סעיף 19 אינן חלות עליו.