https://hadadbros.com/
Search 0

תהליך הרכישה באתר

17 תהליך הרכישה באתר

17.1. האתר מאפשר למשתמשים רכישה קלה ומהירה אונליין באמצעות חברת פייפאל (paypal):

• יש לבחור מוצר מקטלוג הפריטים

• לחיצה על המוצר תעביר את המשתמש לדף המוצר

• על מנת להוסיף את הפריט לסל הקניה יש ללחוץ "הוסף לסל קניות"

• על מנת לראות את כל המוצרים שנבחרו יש ללחוץ על "סל קניות" או על "המשך לקופה"

• על מנת לרכוש את המוצרים שבסל הקניות יש ללחוץ על "לתשלום".

• לחיצה על כפתור "לתשלום" יעביר את המשתמש לעמוד כניסת משתמש. ניתן להירשם כ"אורח" (לקוח מזדמן) או כ"לקוח רשום" (לקוח שכבר ביצע רישום בעבר). ניתן להירשם גם כ"לקוח חדש".

• לאחר כניסת משתמש, תועבר לעמוד "קופה", ובו יש למלא "כתובת לחיוב" – שהינה פרטים וכתובת המזמין לשם ביצוע החיוב. כמו כן יש למלא "כתובת למשלוח" ולבחור את "אופן המשלוח" (דואר שליחים או איסוף עצמי בישראל או משלוח אווירי לחו"ל באמצעות חברת שילוח עימה עובדת החברה.

• לחיצה על כפתור "שלם עכשיו" יעביר את המשתמש לתשלום דרך אתר חברת פייפאל (paypal).

• לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום של חברת פייפאל (paypal), יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

• אם יתברר שחברת פייפאל (paypal) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.

• בתשלום באמצעות חשבון פייפאל (paypal) יתבקש הרוכש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל (paypal) או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל (paypal). החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל (paypal). השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל (paypal) ולא של האתר.

17.2. רכישת מוצר טלפונית תתבצע באמצעות מספר הטלפון להתקשרות המופיע באתר באזור "צור קשר" או תחת טבלת התשלום . יש למסור לנציג הטלפוני את הפרטים הבאים: פירטי הרוכש (שם, תעודת זהות, טלפון וכתובת לחיוב וכתובת דואר אלקטרוני) וכן פרטים מלאים של כרטיס האשראי המחויב. כמו כן יש למסור לנציג הטלפוני כתובת מדוייקת למשלוח אם שונה מכתובת הרוכש (שם טלפון וכתובת מקבל המשלוח).

אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברות כרטיסי האשראי.

ככל שלא יתקבל אישור מחברות כרטיסי האשראי, תימסר לרוכש הודעה מתאימה. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

17.3. ביצוע הזמנה דרך האתר מותנית בכך כי מלאו לרוכש 18 שנים, אולם אם נרשמת ואינך בגיל הנדרש, מסירה הנהלת האתר אחריות לדבר.

17.4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

17.5. מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות הינם בבחינת עבירה פלילית והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגיש תלונה ו/או לתבוע בגין כך.

17.6. יובהר כי מילוי כל הפרטים הדרושים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

17.7. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

17.8. דמי משלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

17.9. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי ובפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

17.10. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.

17.11. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר