https://hadadbros.com/
Search 0

תקנון החברה

• אחריות החברה לכל החיים הינה על כלי הכסף הטהור המיוצרים על ידה ומתייחסת לאחריות לטיב ולעמידות החומר, להלחמות והכל בכפוף לשימוש סביר. החברה אינה אחראית לכלים ומוצרים שאינם מיוצרים על ידה.

• אחריות החברה לכל החיים למוצרי מורשת המיוצרים על ידה ומתייחסת לטיב ועמידות החומר, להלחמות והכל בכפוף לשימוש סביר. האחריות אינה חלה על ציפוי הכסף.

• האחריות תקפה בכפוף לטיפול ושימור המוצר על ידי הלקוח על פי הוראות היצרן.

• אחריות החברה לא תחול במידה והמוצר יעבור פוליש/ניקוי במברשות חשמליות שלא במפעל החברה.

• אחריות החברה לא תחול על שפשוף, שריטה או חבלות שנגרמו למוצר מכל סיבה שהיא.

• אין אחריות על מוצרים משולבים (מוצרים המשלבים חומרים כמו עץ זכוכית, קריסטל, קרמיקה וכיו"ב).

• החלפת מוצרים כנגד זיכוי תתאפשר בתוך 14 יום ממועד הרכישה כפוף להצגת חשבונית מקורית או פתק החלפה וכשהמוצר חדש, באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

• תוקף שובר זיכוי הינו לשנה ממועד הפקתו.

• הזיכוי ניתן לשימוש בכל סניפי הרשת למעט בסניף האאוטלט.

• ביטול עסקה יתאפשר בהתאם להוראות התקנות לביטול עסקה (2010), לרוכשים בחנויות הרשת – בתוך 2 ימים ממועד הרכישה, ולרוכשים בחנות אונליין – בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, כנגד הצגת חשבונית מקורית וכשהמוצר חדש באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. דמי ביטול עסקה יהיו בשיעור 5% משווי העסקה או 100 ₪, הנמוך מבינהם. רכישת כלי אוכל איננה ניתנת לביטול.

• אין החלפה ו/או החזרה ו/או ביטול של מוצרים עונתיים (כגון צלחות פסח, הגדות פסח, קופסאות אתרוג, מגילות וכיו"ב) ו/או מוצרים אשר הוזמנה עבורם חריטה על פי דרישת הלקוח.

• אין ביטול ו/או החלפה ו/או החזרה של מוצרים שנרכשו באמצעות שוברי זיכוי ו/או כל שובר אחר.

• במקרה של פגם שהתגלה במוצר, יש להודיע על כך לחנות בתוך עד 48 שעות ממועד הרכישה.

• החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה בהתאם למדיניותה, לדרוש תשלום בגין תיקון המוצר.